Contact Us

מרכז ההזמנות של נשים וסיפורים בירושלים נמצא במרכז ציפורי – המרכז הלאומי למנהיגות אזרחית, ביער ירושלים.
במרכז ציפורי בית הארחה ובו 35 חדרי ארוח מרווחים, חדרי כנסים, אולם אירועים המשקיף על הנוף של יער ירושלים ובריכת שחייה.

ניתן לשלב בשהייה במרכז ציפורי פעילויות מגוונות של נשים מפרוייקט “נשים וסיפורים בירושלים”.

מרכז ההזמנות של נשים וסיפורים בירושלים נמצא במרכז ציפורי – המרכז הלאומי למנהיגות אזרחית, ביער ירושלים.
במרכז ציפורי בית הארחה ובו 35 חדרי ארוח מרווחים, חדרי כנסים, אולם אירועים המשקיף על הנוף של יער ירושלים ובריכת שחייה.

ניתן לשלב בשהייה במרכז ציפורי פעילויות מגוונות של נשים מפרוייקט “נשים וסיפורים בירושלים”.

כתובת

מרכז ציפורי – המרכז הלאומי למנהיגות אזרחית, ביער ירושלים.

רשתות חברתיות